22.06.2016 - Eksporditud 305 pead Eesti Punane & Holstein Mullikaid Türki

22.06.2016

Exported 305 heads Pregnant Estonian Red & Holstein heifers from Estonia to Antalya & Kırşehir & Konya / Turkey