13.10.2017 - Exported 278 heads Pregnant Holstein Heifers to Turkey

13.10.2017

Exported 278 heads Pregnant Holstein Heifers from Estonia to Konya / Turkey