21.01.2018 - Exported 197 Heads Pregnant and Non Pregnant Simmental Heifers to Turkey

21.01.2018

Exported 197 Heads Pregnant and Non Pregnant Simmental Heifers from Germany to Sakarya & Sivas & İzmir / Turkey