KARILOOMADE TRANSPORT

2017. aastal alustasime eluskarja logistikaga. Meil on tüüp 2 veoluba veiste, vasikate, lammaste ja tallede rahvusvaheliseks transpordiks.
Veoluba hõlmab kogu Euroopat ning Türgit. Samuti teostame riigisisest eluskarja vedu.
Hoolitseme teie loomade eest hästi terve reisi vältel, pealelaadimisest mahalaadimiseni.